संस्थेची वैशिष्टे

 • १००% नोकरीची हमी/विविध नामांकित कंपन्यांशी भरतीचा सामंजस्य करार .
 • अंतिम परिक्षेत महाराष्ट्रात प्रथम येणाऱ्या विद्यार्थ्यास रु.51000 चे रोख बक्षीस
 • सुसज्य व अद्ययावत कार्यशाळा,वर्ग खोल्या व वातानुकुलीत कॉम्प्युटर लॅब.
 • खेळण्यासाठी प्रशस्त क्रीडांगण व क्रीडा तज्ञांकडून मार्गदर्शन व मुबलक क्रीडा साहित्य.
 • परगावी प्रशिक्षणार्थ्यांसाठी सवलती मध्ये एस.टी बसची सोय,तसेच वसतिगृहाची सोय.
 • प्रात्यक्षिकांसाठी मुबलक साहित्य व यंत्रसामुग्री.
 • अनुभव संपन्न व प्रयोगशील अध्यापक वर्ग व वाचनासाठी प्रशस्त ग्रंथालय.
 • विविध नामांकित कंपन्यांकडून नोकरीसाठी भरती मेळावे
 • पालकांशी सतत संवादात्मक चर्चासत्र
 • मान्यवर तज्ञांकडून विविध विषयांवर सखोल मार्गदर्शन.
 • विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाकडे वैयक्तिक लक्ष.
 • निसर्गरम्य परिसरात संस्थेची आकारात येणारी भव्य वास्तु.
 • विविध औद्योगिक क्षेत्रातील व्यासंगी अभ्यागत व्याख्याने.
 • प्रत्येक प्रशिक्षणार्थ्यास सर्व शैक्षणिक साहित्य संस्थेतर्फे उपलब्ध
 • ISO 9001-2008 प्रमाणित पुणे जिल्ह्यातील दुसरी संस्था.